RoHS

De RoHS-wetgeving 2002/95/EG en 2011/65/EG (RoHS-2)

 

De EU-wetgeving voor beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn 2002/95/EG) en bevordering van de inzameling en recycling van deze apparatuur (WEEE richtlijn 2002/96/EG) is sinds februari 2003 in werking is getreden. Het doel van deze normen is om de recycling en/of hergebruik van dergelijke producten te verhogen. Het vereist ook dat zware metalen zoals lood, kwik, cadmium en zeswaardig chroom en vlam vlamvertragers zoals polybroombifenylen (PBB's) of polybroomdifenylethers (PBDE's) worden vervangen door veiligere alternatieven.

 


Onvoldoende behandeld electrisch/electronisch afval vormen milieu en gezondheidsrisico's. In december 2008 heeft de Europese Commissie daarom voorgesteld tot herziening van de richtlijnen inzake elektrische en elektronische apparatuur om de snel groeiende afvalstroom van dergelijke producten aan te pakken. Het doel is om de hoeveelheid electrisch/electronisch afval dat op passende wijze wordt behandeld te verhogen en het volume dat naar afval gaat te verlagen. Het doel van de RoHS-normen herschikking was ook te verminderen van administratieve lasten en zorgen voor coherentie met nieuwere beleid en wetgeving inzake, bijvoorbeeld, chemische stoffen en het nieuwe wettelijke kader voor de marketing van producten in de Europese Unie. De RoHS-herschikking richtlijn (RoHS-2) is op 1 juli 2011 in het Publicatieblad bekendgemaakt.

 

DNP Imagingcomm Europe B.V., leverancier van Thermische Transfer linten en Dye Sublimation linten, verklaart, voor zover bij haar bekend op het moment van afgifte van deze verklaring, de producten geen onderwerp zijn aan de eisen genoemd in Bijlage-II van richtlijn 2011-65-EU.

 

Deze verklaring is gebaseerd op DNP Imagingcomm Europe B.V.’s interpretatie van de RoHS-richtlijn en door de volgende verklaring, afgegeven door de Nederlandse Overheid:

 

'Op het moment dat een lint is gemonteerd in een printer wordt het een deel van EEE (Electronical en elektrische apparatuur) en moet het voldoen aan de RoHS-II. Echter, het moment dat het lint op een kern apart wordt geleverd, is het eigenlijk bedoeld als een onderdeel voor EEE, maar zodra het elke elektrische verbinding mist en het mechanisch aangedreven wordt, kan het niet worden gekwalificeerd als EEE. Het lint heeft niet een elektrische stroom nodig om te werken. In dit geval is het de printer dat elektrische stroom nodig heeft om te werken'