Reach

De REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006

REACH is een regelgeving van de Europese Unie, aangenomen ter verbetering van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu tegen de risico's die kunnen worden gevormd door chemische stoffen, tevens het verbeteren van het concurrentievermogen van de chemische industrie van de EU. Het bevordert ook alternatieve methoden voor de beoordeling van de gevaren van stoffen om het aantal proeven op dieren te verminderen.

 

In principe is REACH van toepassing op alle chemische stoffen; niet alleen die welke worden gebruikt in industriële processen, maar ook in ons dagelijkse leven; Daarom heeft de verordening een invloed op de meeste bedrijven in de hele EU.

 

Om te voldoen aan de verordening, moeten bedrijven identificeren en beheren van de risico's verbonden aan de stoffen die zij vervaardigen en op de markt in de EU.

 

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemische stoffen. Het trad in werking op 1 juni 2007.

 

Kandidaat-lijst stoffen, REACH artikel 57, Bijlage XIV

 

De identificatie van een stof als een stof van zeer hoge bezorgdheid (SVHC) en de opneming ervan in de kandidaat-lijst kan leiden tot bepaalde wettelijke verplichtingen voor importeurs, producenten en leveranciers van een artikel dat een dergelijke stof bevat.

Direct nadat een stof is opgenomen in de kandidatenlijst, moeten leveranciers van voorwerpen die een dergelijke stof in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (w/w) bevatten, voldoende informatie verschaffen, zodat het veilige gebruik van het artikel naar de ontvangers van het artikel toestaat.

 

De producten die op de markt worden gebracht door DNP Imagingcomm Europe B.V. bevatten geen zeer zorgwekkende stoffen.

 

De verklaring is gebaseerd op de meest recente update van 15 juni 2015.

 

De REACH svhc lijst is dynamisch en wordt regelmatig bijgewerkt; DNP Imagingcomm Europe B.V. zal toekomstige revisies op tijd herzien en deze wijzigingen bij te werken in zijn verklaring.

 

Voor het verkrijgen van een kopie van de svhc verklaring van DNP Imagingcomm Europe B.V., stuurt u een verzoek naar: sales@dnp.imgcomm.eu. De verklaring is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.