ISO

DNP's ISO managementsysteem

 

DNP Imagingcomm Europe B.V. is gecertificeerd voor een geïntegreerd management systeem van ISO 9001:2008 (Kwaliteit), ISO 14001:2004 (Milieu) en OHSAS 18001:2007 (veiligheid en gezondheid).

 

 

Het ISO management systeem is een set van samenhangende afspraken (al dan niet vastgelegd in methodes, procedures, werkinstructies, formats etc.) om beleid en doelstellingen op te stellen en vervolgens ook te realiseren. Uitgangspunt is het voldoen aan wet- en regelgeving en het realiseren van continue verbetering. De basis van het managementsysteem is een goed inzicht in de risico’s en de mogelijkheden tot verbetering van activiteiten, producten of diensten. De keuzes worden mede gebaseerd op de ideeën van eventuele belanghebbenden.

 

Alle managementsystemen zijn opgebouwd volgends de bekende 'plan-do-check-act' cyclus (PDCA):

  1. Plan: Bepalen van het beleid op basis van geïdentificeerde kansen en risico’s, vastleggen van doelstellingen en opstellen programma voor uitvoering.
  2. Do: Nemen van organisatorische en technische maatregelen om doelstellingen te realiseren.
  3. Check: Monitoren of doelstellingen worden gehaald en risico’s worden geborgd en waar nodig nemen van corrigerende maatregelen.
  4. Act: Aanpassen van het beleid gericht op het verder verbeteren van de prestaties. De start van een nieuwe cyclus.