Isega

ISEGA certificaten voor contact met voedsel

 

De DNP Imagingcomm Europe B.V.'s Thermal Transfer Linten, die staan vermeld, zijn onderzocht door Isega Forschungs-und Untersuchungs Gesellschaft GmbH volgens de testmethoden voor zover ze gebruikt worden voor consumptiegoederen als gedefinieerd middels het levensmiddelen en consumptiegoederen besluit, met inbegrip van de 62e memorandum van de BfR op het onderzoek van hoge polymeren, Bundesgesundheitsblatt 50, 524 (2007), staat van April 2007 , voor zowel de samenstelling het vrijkomen van stoffen die de gezondheid in gevaar kunnen brengen.

 


De analyse laat resultaten zien die verzekerd dat de labels en voedsel verpakkingsmaterialen worden bedrukt met de hieronder vermelde DNP IMS Thermal Transfer linten voldoen aan de eisen van  verordening (EG) nr. 1935/2004 van het EuropeesParlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met levensmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG , Publicatieblad van de Europese Unie L 338/4 van 13.11.2004, gewijzigd door app. No. 5.17 van de verordening (EG) nr. 596/2009 van 18 juni 2009, Publicatieblad van de Europese Unie L 188 van 18 juli 2009, artikel 3, evenals vanaf de Foodstufs, consumptiegoederen en Animal Feed Code (Foodstuffs and Animal Feed Code = LFGB) in de versie van kennisgeving van 22 augustus 2011 (BGBI. I p. 1770), laatste amendement door artikel 1 van het besluit van 3 augustus 2012 (BGBI. P. 1708), §§ 30 en 31, voorzover de invloed van de Thermische Transfer Lint betreft.

 

De verpakkingsmaterialen en labels vervaardigd met de genoemde thermische transfer linten in onze product reference guide kunnen veilig rechtstreeks in aanraking komen met droge, vochtige en vette levensmiddelen zover het de genoemde linten betreft.